Salaka Domas …

Tandang menak Pajajaran
Kadiya banteng bayangan
Sinatria pilih tanding
Tohpati jiwa jeung raga
Seja angkat mapag jurit

Najan di luhur langit
Hamo burung rek disusul
Sumujud ka ingkang rama
Prabu Agung Silihwangi
Layang domas layang domas didamel jimat nolak bala

Sinatria Pajajaran
Putra silih Silihwangi
Estu panceg mamanahan
Seja moal waka mulih
Najan nemahan pati
Mun guriang tacan tumpur
Ngesto ka ibu ka rama
Sumambat ka Maha Suci
Teguh pengkug teguh pengkuh, henteu unggut kalinduan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: